Hur skapar du innehåll som går igenom bruset på internet?

Av Boel Haglund. 

content planningIdag flödar informationen och olika typer av innehåll som aldrig förr på internet, i de sociala medierna och i e-post. Allt fler företag och organisationer har tagit till sig den nya tidens marknadsföring, att publicera olika former av innehåll som utbildar, engagerar och skapar förtroende. Syftet är att attrahera läsare, leads och omvandla dem till sina kunder. Metoderna kallas för Content Marketing, Inbound Marketing och även användning av s.k Sales Funnels, automatiserad leadshantering hör också hit. Vissa hävdar att dessa metoder inte längre fungerar utan endast tar tid och bidrar till det stora informationsbruset. Information Overload är åter igen ett hett ämne. Begreppet myntades redan på 1970 talet av Alvin Tofflers som beskrev Information Overload som en överbelastning av information, vilket stör vår förmåga att tänka. (The Future Shock, 1970). Idag används begreppet igen när man talar om allt innehåll som möter oss som användare på webben och de sociala medierna. Men det finns något som förenar de företag och ledare som lyckas nå ut med sin kommunikation och innehåll och som gör att de uppmärksammas – de kan sin biologi och vet sitt ”Why/ varför”. Läs mer