Content- och Inbound Marketing

Content Marketing och Inbound Marketing – möt kunden där hon är!

Content Marketing, Email marketing

Vi har arbetat med Content Marketing, Inbound Marketing och Content Writing sedan mitten på 2000-talet. Inte visste vi då att det var Content Marketing vi arbetade med. Vi märkte att ju mer information och kunskap i olika former som vi skapade och förmedlade ut, ju starkare blev vår relation till våra befintliga kunder och vi fick ständigt nya leads, som snart blev våra kunder.

Vi märkte att det effektivaste sättet att få folk att intressera sig för våra produkter och tjänster var att visa hur deras vardag kunde underlättas. Vi visade dem hur.  Vi utbildade våra mottagare i hur våra produkter och metoder fungerade genom olika former av content/innehåll, som redaktionella texter, webinar mm.  Vi visade hur de snabbt kunde komma igång och dra nytta av den nya kunskapen och vi gav tips på nya funktioner och användningsområden.

Vissa sa att vi avslöjade ”för mycket” som gav ut gratis information och utbildade våra leads/personas. ”- De skulle inte anlita/handla av oss”. Så såg inte vi det:- Vi tänkte att genom att skapa ett intresse, kunskap och behov inom det område som vi erbjöd hjälp inom skulle mottagaren inse att de hade användning av våra produkter och tjänster. Vi pekade på ett behov som mottagarna inte alltid visste de hade och vi visade dem hur de kunde få hjälp. Genom att utbilda och erbjuda något som var av värde för kunden skapade vi förtroende. Informationen förmedlade vi genom flera olika distributionskanaler, framförallt de digitala kanalerna. Idag kallas detta för Content Marketing.

Inbound Marketing – får ditt hjul att snurra fortare och ditt företag att växa

Vi arbetar även med Inbound Marketing (Marketing Automation). Inbound Marketing är framförallt en mentalitet och en affärsstrategi.

Inbound Marketing syftar till att öka antalet kunder och leads genom att attrahera, engagera och underhålla dem. Den största skillnaden är att här erbjuds inte contentet/innehållet gratis, utan leadset/persona måste ”betala” för ta del av innehållet/contentet genom att lämna ifrån sig sin kontakt-information, e-mail adress. Processen automatiseras och leadsen bearbetas automatiskt till dess att de är varma och kan lämnas över till en säljare.

Marknadsavdelningen, sälj, service och support arbetar ihop i denna process beroende på vad leadset eller kunden vill veta mer om. Leadset, kunden är i fokus, det är de som driver företaget framåt och får ”hjulet” att snurra snabbare. Nöjda kunder får ”hjulet” att snurra fortare och affärerna att öka. Missnöjda kunder får ”hjulet” att sakta ner vilket kan leda till att företagets tillväxt minskar och affärerna minskar. Därför ha alltid kunden i fokus!

93 % av företagen som använde sig av en avancerad personaliseringsstrategi i sin marknadsföring (AI) år 2018 ökade sina intäkter.     

                                                                        Källa: Businesswire


Vad är Content Marketing enligt skrifterna?

Enligt grundaren av begreppet Joe Pulizzi är snabbdefinitionen av Content Marketing följande:

”Content marketing is the strategic marketing approach of creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly defined audience“ with the objective of driving profitable customer action.”

– Joe Pulizzi

Kortfattat kan man säga att istället för att ”pitcha” din produkt eller tjänst, levererar du kontinuerligt relevant information/innehåll som ökar din kunds kunskap eller medvetenhet. Detta utan att de behöver betala. Som ett resultat är det dig de handlar av/anlitar när det är dags att göra affärer. De blir ännu mer lojala kunder om du skapar en kontinuerlig dialog med dem och erbjuder innehåll/content som hjälper dem i användandet av din produkt, eller vidareutbildar dem inom den tjänst du hjälp dem med.

Content Marketing skall inte förväxlas med reklam. Det är snarare redaktionell text och sättet att skriva kan jämföras med hur en journalist skriver för sin publik, och där mottagaren/publiken har gjort ett medvetet val att ta del av innehållet. Valet av kanal och budskap formuleras efter var kunderna/personas befinner sig i kundlivscykeln.

Enligt en studie av Roper Public Affairs, föredrar 80% av beslutsfattarna att få information i form av en serie artiklar från det företag de köper produkter eller tjänster av istället för reklamannonser.


Hur jobbar vi med Content Marketing?

 1. Innan du börjar producera ditt redaktionella material behöver du en strategi och en plan. Vi börjar med att ta fram de ”Personas” som du vill nå.
 2. Därefter tar vi fram en content-strategi baserad på var i köpresan, the buyer´s journey, din persona befinner sig.
 3. I steg tre hjälper vi dig att komma igång med content-produktionen. Vi planerar för hur du ska skapa ditt innehåll, redaktionella text, video som kan se ut på olika sätt och bestå av olika former av upplägg.
 4. Allt som publiceras följs upp och mäts, KPI, KBI, ROI. På så sätt ser vi vilken typ av content och distributionskanaler som fungerar och vilka som ska justeras. Ett agilt synsätt!

Vi kan hjälpa dig med följande:

 • Projektleda ditt Inbound Marketing / Marketing Automation projekt ihop med dig. Strategiframtagning, Personasframtagning, Content strategi, produktion, workflows byggande och implementering i vald mjukvara.
 • Content Marketing: hjälpa dig ta fram din content marketing strategi och plan
 • Content Writing/ storytelling, både på svenska och engelska
 • Blogg management: Vi leder ditt bloggarbete, från strategi till publicering och skriver bloggtexterna
 • Google Ads, Google Analytics, SEO, SEM, SEA
 • Social Media Marketing/ Social Media Selling (SSL)
 • Vi bygger din websida utifrån Inbound Marketing perspektivet, SEO anpassad
 • Utbildning, seminarier

Fyll i formuläret nedan

… så får du 1 h kostnadsfri konsultation online. Välkommen!