Tjänster

Vi tror att något av nedanstående upplägg kan passa dig bra:

 • Vi är din partner och projektledare i Inbound Marketing, och Content Marketing projekt. Från att ta fram strategin till att genomföra projektet operativt.
 • Vi hjälper dig att ta fram en anpassad marknadskommunikationsstrategi,  utifrån dina mål och visioner, dina target group personas/målgrupp, deras köpresa/the buyer´s journey, marknadsplan och analys (KBI, KPI, ROI)
 • Content Marketing: vi tar fram din content marketing strategi och plan, samt ansvarar för content produktionen med kunskap i storytelling, t ex. eBooks, videos, artiklar, blogg.
 • Content Writing, Copy Writing, Blogg skrivande, Press Releaser. Vi skriver både på svenska och engelska utifrån din Personas-strategi och målgrupp.
 • Blogg management: Vi leder leder och utbildar dig i hur man startar upp och arbetar med en affärsblogg. Vi tar fram en Editorial plan, Content plan, definierar Bloggteman, gör Blogginlägg och håller bloggutbildning. Vi är din Ghost Writer.
 • Social Media Marketing/ Social Media Selling (SSL)
 • Sökoptimering, SEO och  PPC: Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads
 • Remarketing på Google, Facebook och YouTube
 • E-mail Marknadsföring och Marketing Automation
 • Videoproduktion
 • Utveckling och uppdatering av din hemsida
 • Kurser och seminarier, Yellowwood Story
The ongoing process of Lifecycle Marketing

The ongoing process of Lifecycle Marketing

Helst hjälper vi dig med helheten för att nå bästa möjliga resultat, Vi arbetar med Lifecycle Marketing , där Inbound Marketing och Content Marketing ingår. Vi blandar digital- och social marknadsföring med traditionell (outbound) marknadsföring beroende på var du och dina blivande kunder befinner er i livscykeln. Ibland gör vi endast en eller ett fåtal punktinsatser, eller utbildar dig och ditt team, så ni kan arbeta vidare självständigt.

Syftet är att synas och att öka antalet besökare till din websida, skapa en relation och förtroende, samt omvandla leadsen till kunder, som vill återkomma. Detta leder till ökad försäljning och att du som företag når dina mål och visioner! Vi kallar detta för Lifecycle Marketing. Allt hänger ihop i företaget och med rätt metodik (inbound) får vi hjulen att snurra snabbare och verksamheten att växa.

Självklart skall du som kund vara med i detta arbete! Du känner dina kunder och din verksamhet bäst. Vi kommer med tips och idéer på hur verksamheten kan utvecklas vidare genom att attrahera nya leads och behålla existerande kunder. Du kan även lägga allt arbete på oss, då blir vi din outsourcade marknadskommunikationsavdelning.

Vi har en klar prisbild. Vi försöker undvika dolda eller överraskande kostnader. Du skall veta vad kostnaden blir.

Är du intresserad av hur vi tillsammans kan få ditt företag att växa enligt ditt företags förutsättningar?

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi: