Hur skapar du innehåll som går igenom bruset på internet?

Av Boel Haglund. 

content planningIdag flödar informationen och olika typer av innehåll som aldrig förr på internet, i de sociala medierna och i e-post. Allt fler företag och organisationer har tagit till sig den nya tidens marknadsföring, att publicera olika former av innehåll som utbildar, engagerar och skapar förtroende. Syftet är att attrahera läsare, leads och omvandla dem till sina kunder. Metoderna kallas för Content Marketing, Inbound Marketing och även användning av s.k Sales Funnels, automatiserad leadshantering hör också hit. Vissa hävdar att dessa metoder inte längre fungerar utan endast tar tid och bidrar till det stora informationsbruset. Information Overload är åter igen ett hett ämne. Begreppet myntades redan på 1970 talet av Alvin Tofflers som beskrev Information Overload som en överbelastning av information, vilket stör vår förmåga att tänka. (The Future Shock, 1970). Idag används begreppet igen när man talar om allt innehåll som möter oss som användare på webben och de sociala medierna. Men det finns något som förenar de företag och ledare som lyckas nå ut med sin kommunikation och innehåll och som gör att de uppmärksammas – de kan sin biologi och vet sitt ”Why/ varför”.

Hur inverkar vår biologi på marknadskommunikationen?

Hur ditt budskap och dina inlägg uppfattas av mottagaren beror på hur du formulerar ditt budskap. Ja, det har du säkert hör förut…men det är viktigt eftersom hjärnan består av två olika delar som inverkar på hur vi tar till oss innehåll: Det Limbiska Systemet och Neocortex.

Det Limbiska Systemet och Neocortex

neocortex, limbicsystem

  1. Det Limbiska Systemet? Detta är vår känslomässiga del av hjärnan. Det stödjer flera olika funktioner som inkluderar känslor, beteende, motivation och långtidsminne. Det är även här förtroende och lojalitet skapas. Det handlar om varför/ Why vi gör saker.

Det är även här vår magkänsla ligger. Vi kan inte med ord förklara varför vi reagerar som vi gör, men vi känner det i magen och vet när något är rätt eller fel. Denna delen av hjärnan kontrollerar beslutsfattandet, men inte språket!

2. Neocortex: Detta är vår rationella hjärna. Vad vi faktiskt gör. Fakta, statistik, det rationella tänkandet och analytiska tankar skapas här, samt språket. Vi kan förklara med ord och siffror. Neocortex är vår homosapienshjärna.

Hur kan vi använda kunskapen om hjärnans funktion när vi tar fram innehåll?

The Golden Circle (av Simon Sinek) är en bra modell att förklara detta med. Kanske har du hört detta begrepp till leda tidigare, men det är värt att ta upp igen. The Golden Circle speglar hjärnans tre delar.

Men först vad är the Golden Circle? 

The Golden Circle

”Any person or organization can explain what they do, some can explain how they are different or better, but very few can clearly articulate why. WHY is not about money or profit — those are results. WHY is the thing that inspires us and inspires those around us.”  -Simon Sinek

Alla organisationer på planeten vet vad de gör till 100% enligt Sinek. Några vet hur de gör det, hur de är olika och bättre, men väldigt få kan uttala varför/why det gör det de gör.

  • WHY – Varför gör vi det vi gör? Why är ett syfte, orsak eller en övertygelse. Det är den verkliga anledningen till att ditt företag existerar. Varför kommer du upp ur sängen på morgonen? Varför ska någon bry sig?
  • HOW – Hur kan detta hjälpa vår publik, hur gör vi det? Saker som gör oss speciella jämfört med våra konkurrenter
  • WHAT – Vad erbjuder vi, vad säljer vi?

Med ”Why”/”varför” gör man ingen vinst, utan vinsten är resultatet.

Börja med ditt ”Why”

Alla personer har ett ”why”/ ”varför”. Begreppet ”why” är grunden i alla mänskliga beslut. Och det är just därför ”why:et” är roten till om ditt inlägg/innehåll kommer att bryta igenom bruset och nå din målgrupp/personas eller inte, samt om din produkt blir framgångsrik eller inte.

Alla framgångsrika organisationer och ledare oavsett industri kommunicerar och agerar inifrån cirkeln ”från Why” och ut till ”What”. Dvs de vänder på ordningen.

Simon Sinek tar företaget Apple som exempel.

Apple är ett av de få företag som kommunicerar med sitt ”Why”, om och om igen.

Hade Apple varit ett vanligt företag hade deras marknadskommunikation låtit så här:

Vi gör fantastiskt bra datorer, med en snygg design, som är enkla att använda. Vill du köpa en? Den här texten är oinspirerande och berör oss inte på djupet.

I verkligheten kommunicerar Apple så här:

We are challenging the Status Que. We believe in thinking differently!  -Apple

Sättet som Apple utmanar Status Que på är: att de gör datorer med snygg design och de är enkla att använda. När de tog fram sin första Macintosh, var tanken att alla människor skulle kunna använda en dator oavsett teknisk kunskap. De PC som fanns var ofta krångliga och man behövde en teknisk kunskap för att kunna använda dem.

Att Mac-datorerna sedan råkade bli bra datorer, som var snygga, var själva resultatet av deras ”why”.

När Apples iPhone kom var de revolutionerande. De ville ta fram en telefon som alla skulle kunna hantera, som var enkel att använda. De flesta av oss har ett pekfinger. Det enda som behövs är att man skall kunna peka, ingen ytterligare teknisk kunskap behövs.

Ett annat företag som använder sitt ”why” är IKEA. IKEA är till för den vanliga människan, ”där livet händer”. I sin kommunikation vill de visa människans sanna vardag och att IKEA finns där för oss. Vid skilsmässa, tonårsföräldrarnas kamp, adoption osv.

Grunden är biologi inte psykologi och det matchar the Golden Circle

The Golden Circle metoden går att applicera direkt på hjärnan.

Hjärnan består av det Limbiska systemet och Neocortex som matchar the Golden Circle.

Det Limbiska Systemet, Neocortex och the Golden Circle

  1. Vår nyhetshjärna är den s.k homosapiens hjärnan. Det är Neocortex. Den talar till vårt ”What”/ ”vad”-nivån (yttersta cirkeln i the Golden Circle)

Neocortex är ansvarigt för vårt rationella tänkande och analytiska tankar, samt språk.

  1. De två mellersta ringarna (why, how) matchar vår Limbiska hjärna. Det är här våra känslor ligger, som förtroende och lojalitet.

Ibland kan en person säga ”jag vet all fakta och siffror, men det känns ändå inte rätt”. Personen i fråga kan inte förklara varför hon känner som hon gör och varför hon fattade det beslut hon gjorde. Anledningen är att hjärnan som kontrollerar beslutsfattande kontrollerar detta men inte språket.

Vi säger vad vi gör, vi säger ibland hur vi gör det, men vi säger sällan varför vi gör vad vi gör…

Kommunicera inifrån och ut

De flesta organisationer eller människor tänker, agerar eller kommunicerar utifrån och in, från vad/ what till varför/ why. De går från det materiella till det immateriella. Vi säger vad vi gör, vi säger ibland hur vi gör det, men sällan säger vi varför vi gör vad vi gör. Människor förstår oss, vad vi säger, även då det är komplicerad information, funktioner, fakta och siffror. Men det skapar inget agerande och vi kan inte påverka vad människor gör eller hur vi beter oss.

De inspirerande ledarna och företagen gör tvärt om! Var och en av dem, oavsett storlek eller industri, tänker, agerar och kommunicerar från insidan – ut enligt Simon Sinek.

När vi kommunicerar inifrån och ut (börjar med ”Why”/ varför), talar vi direkt till den andra delen av hjärnan, den Limbiska hjärnan, som kontrollerar agerandet, hur vi uppför oss och vad vi gör. Det är här magkänslan ligger, det som får oss att beröras och det är här vi fattar våra beslut!

Lyft fram ditt ”Why” och börja engagera

Det är idag mycket svårt att nå ut med sitt innehåll på internet och i de sociala medierna. De som lyckas vet sitt ”Why”/varför och kommunicerar inifrån och ut för att beröra och tala till mottagarnas känslor. Det är dessa företag och personer som lyckas nå igenom bruset och som engagerar och inspirerar och där resultatet kommer att bli uppmärksamhet, som leder till ökad försäljning eller engagemang. Så vad är ditt ”Why”? Varför finns era produkter/tjänster över huvudtaget? Hur kan du och din organisation beröra människor på internet och de sociala medierna?

Läs även inlägget om hur Facebook betonar vikten av bra content och hur det får oss att må bra.

Facebooks ändring betonar vikten av bra content

 

 

 

 

Copyright © 2014-2018, BB4 Communication

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *