Nyhet: BB4 Communication utökar sin kursverksamhet med Yellowwood Story

BB4 Communication, Göteborg, 2020.06.03

Yellowwood Story

BB4 Communication utökar sin verksamhet inom kurser och seminarier med Yellowwood Story. Då vi har sett en ökad efterfrågan från kunder och samarbetspartners på redaktionellt material, samt önskemål om kurser i content writing och business storytelling för företagare och marknadsförare, väljer vi nu att arbeta mer aktivt med detta. Yellowwood Story är ett samarbete mellan journalist Ulrika Nandra och Boel Haglund (BB4 Communication), där syftet är att stärka kunskapen om storytelling och content marketing för företagare och marknadsförare. Storytelling är grunden i all kommunikation, även i kommunikationen till prospekts och kunder, men tekniken skiljer sig från det traditionella sättet att arbeta med copy writing och marknadskommunikation varför mer kunskap inom området behövs.

Läs mer