Vad är Content Marketing och Inbound Marketing?

Content Marketing

”Content Marketing kostar 62% mindre än outbound marketing och genererar mer än tre gånger så många leads.”

        – Justin Champion, content marketing guru på Hubspot

Här är det enkla svaret till varför du som företagare ska använda dig av Content Marketing. Du sparar pengar och når ut till fler personer, samt skapar fler leads. Tillhör du den skara som ännu inte har börjat med den här typen av marknadsföring är det hög tid att överväga detta nu.

… men vad är Content Marketing?

Teoretiskt förklarat är Content Marketing en strategisk marknadsföringsmetod där du skapar och distribuerar värdefullt, relevant och konsekvent innehåll vars syfte är att bli hittat av en tydligt definierad publik (effektiv SEO) som finner ditt innehåll så pass värdefullt att han eller hon fortsätter att ta del av ditt innehåll. Ett förtroende byggs upp och till slut så handlar personen av dig och blir din kund. Content Marketing fokuserar på mottagaren, på kunden.

Kort och gott, Content Marketing är konsten att kommunicera med dina prospects och kunder utan att behöva sälja till dem. Istället för att marknadsföra eller annonsera dina produkter eller tjänster skapar du hjälpsamt, utbildande och underhållande Content, som dina prospekts och kunder gillar och lär sig av. Så Inbound Marketing och Content Marketing är ungefär samma sak. Båda fokuserar på att utbilda och stärka potentiella kunder, bygga en långvarig relation med sin publik och skapa värdefullt Content, innehåll, som både utbildar och underhåller dem. De belönar oss sedan med sin lojalitet och vänder sig till oss den dagen de är redo att göra sitt inköp¹.

En enkel definition av vad själva begreppet ”Content” på engelska står för är inte helt lätt att få. Begreppet innefattar mer än vad vår svenska motsvarighet ”innehåll” står för. Det kan vara foto, video, eBooks, artiklar, marketing copy, analyser, poesi osv.

“Content is everywhere. There’s product content, sales content, customer-service content, event content, employee-generated content, marketing and campaign content. Even advertising is content.”

                                                                – Michael Brenner, CMI 

I Content Marketing och Inbound Marketing handlar allt om publiken/målgruppen, vad som är värdefullt för dem och hur du kan utbilda och underhålla dem.

Contentet ska vara:

  • Informativt
  • Utbildande
  • Relationsbyggande

När du arbetar med Content Marketing ska du inte arbeta mot alla människor, utan mot en specifik fördefinierad publik/målgrupp, så kallad Personas. Fungerar inte ditt innehåll, är det oftast den fördefinierade målgruppen/ Personas det är fel på. Du har inte definierat dem tillräckligt noggrant.

Är Inbound- och Content Marketing samma sak?

Ja, nästan.

Framgången ligger i att använda både Inbound- och Content Marketing, inte att välja det ena eller det andra. Contentet, innehållet, hjälper dig att fylla på Inbound motorn och flytta en person mellan de olika faserna i köpresan (Attract- Convert- Close-Delight) i Inbound Marketing projekt. Ditt innehåll ska attrahera rätt människor till din websida, konvertera de här personerna till leads och utbilda och hjälpa dem så att de till slut konverteras till kunder. Men det stannar inte där, ditt content ska också underhålla och göra dina kunder nöjda (delight) när de väl har köpt din produkt eller tjänst så att de blir dina promotorer av ditt varumärke.

… vad skiljer dem åt?

Det finns många värdefulla saker som kommer med användandet av Inbound Marketing utöver själva innehållet, som inte är möjliga om du endast använder Content Marketing. Det är den tekniska lösningen med en Marketing Automation mjukvara ( Hubspot, Keap/Infusionsoft, Marketo m. fl.). Användandet av call-to-action (CTA), där personen endast får tillgång till det fullständiga innehållet först när han eller hon fyller i sin kontaktinformation i ett formulär och då länkas vidare till det fullständiga innehållet är också unikt för Inbound Marketing. Innehållet är ett så kallat gated content, vilket innebär att du som företag får ett nytt leads med en e-post adress, när personen signerar sig att ta del av ett content. Du kan sedan följa honom eller henne genom hela köpresan och rikta anpassat content automatiskt, så att han eller hon tillslut blir din kund. Inbound Marketing innefattar även interaktiva verktyg som nedladdningsbara produkt- och tjänste-trials, det vill säga prova på versioner av en mjukvara eller tjänst, teknisk SEO (främjar den organiska SEO). Inbound Marketing möjliggör fler leads och underlättar leads-hantering på ett helt annat sätt än om du endast tillämpar Content Marketing, där contentet, innehållet, erbjuds utan att personen behöver lämna sin kontaktuppgift som till exempel en e-mail adress.

Ytterligare diskussioner förekommer om Inbound Marketing ingår i Content Marketing, eller om Content Marketing är en del i Inbound Marketing processen. Den diskussionen tar vi vid ett annat tillfälle.

Använd din expertkunskap

Det viktiga är att du så snart som möjlig kommer igång med att använda dig av olika former av content, innehåll i din marknadsföring, speciellt expertinnehåll. Äkta expertkunskap kommer alltid att vara efterfrågat och vara något man söker efter. Företag som kan producera innehåll som innehåller unik expertkunskap kommer att få uppmärksamhet och bryta igenom bruset även i framtiden.

Rekommenderad läsning: Vad är en Personas?, Skapa innehåll som får uppmärksamhet på internet

Vill du veta mer eller ha hjälp att komma igång? Kontakta oss för ett förutsättningslöst online möte:

.

Contact BB4 Communication

.

Källor:

¹ Champion, Justin (2018). Inbound Content, A step by step Guide to doing Content Marketing the Inbound Way, Wiley, USA.

Content Marketing Institute: https://contentmarketinginstitute.com/2018/03/content-definition/’ (2018)

Content Marketing Institute: https://contentmarketinginstitute.com/2017/04/difference-content-content-marketing/ (2017)

Business2Community; https://www.business2community.com/inbound-marketing/the-slow-death-of-inbound-marketing-02170052 (2019)

… och glöm inte visa att du gillar innehållet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *